Vita Örn vann Stadsbyggnadspriset ”Gröna Lansen” 2019

6 september, 2019

Vita Örn vann Stadsbyggnadspriset ”Gröna Lansen” 2019 med sin fastighet
Kv Gjuteriet 23 i Malmö

Malmö stad delar årligen ut Stadsbyggnadspris för
arkitektur och stadsbyggnad samt Gröna Lansen-pris för hållbart byggande. De tre finalisterna för respektive pris presenterades idag på Stadsbyggandets dag där Vita Örn för andra året i rad tog hem ”Gröna lansen”.

Allmänheten och branschen har skickat in förslag till Stadsbyggnadsprisen. En jury bestående av politiker och tjänstemän i Malmö stad och representanter från branschorganisationer har därefter gjort ett urval och tittat närmare på ett urval av projekt, som slutligen utmynnat i tre finalister till Stadsbyggnadspriset och tre till Gröna Lansen.  

Gröna Lansen har delats ut sedan 2001 och belönar ett miljömässigt hållbart byggande, som bidrar till en beständig stadsmiljö och klimatsmart livsstil. Vid bedömning tittar juryn på projektets möjligheter för en klimatsmart livsstil, nytänkande, process samt påverkan och betydelse för staden.

Juryns motivering till Kv Gjuteriet 23

”Med teknikintresse som röd tråd blir energieffektivitet en tävling som alla kan vinna! Husets välisolerade konstruktion i kombination med värmeåtervinning från luften ger ett mycket lågt energibehov, samtidigt som individuella val sätter den egna komforten i centrum. Här uppmuntras det hållbara resandet med gemensam pool för såväl cykel som bil och att fixa cykeln går enkelt i servicerummet. Dagvattnet tas om hand både ovan och under jord och gårdens utformning inbjuder till gröna möten mellan de boende.”


Typ av projekt: Nybyggnad av flerbostadshus
Byggherre: Vita ÖrnArkitekt: Fojab
Färdigställt: 2019
Fastighet: Gjuteriet 23
Adress: Gjutformsgatan 4-8, Packhusgatan 3

– Vi ser hållbarhet i ett helhetsgrepp där även våra hyresgäster är integrerade för att alla ska se de olika målen som självklara och få en fördel. Vår förhoppning är att även andra aktörer genom kv Gjuteriet 23 ser vilka möjligheter som finns och använder det i sina egna projekt. Att Vita Örn nu uppmärksammas även detta år med detta pris är roligt och stimulerande för mig och mina medarbetare och ger stimulans och drivkraft i kommande projekt, säger Joakim Feldt, VD Vita Örn AB.