Om Vita Örn

Vita Örn är ett väletablerat privat fastighetsbolag med anor från början av 1900-talet. Bolaget nystartades 1998 av Joakim Feldt som nu för bolaget in i 2000-talet med pietetsfulla renoveringar av det äldre beståndet och miljösmart nybyggande.

Nyckelord för bolaget är långsiktigt ägande med hållbar förvaltning och nyproduktion för nöjda boende och verkande.

Nuvarande verksamhet

Våra sekelskiftesfastigheter runt Möllevångstorget i Malmö har varsamt renoverats av både den inre miljön i lägenheterna med nya badrum, kök och säkerhetsdörrar m.m. och den yttre miljön med renovering av fasaderna med återställning av ursprungliga balkonger, torn och fönstertyp samt slutligen upprustning av gårdsmiljön. Dessutom har de två fastigheterna fått nya trevliga vindslägenheter, vissa i två etage!

Sedan 2006 har vi åter startat upp nyproduktion av lägenheter och under 2012 färdigställdes den första etappen i Kv Klyvaren i Västra Hamnen med 73 lägenheter, 3 butikslokaler och 44 garageplatser. Kvarteret avslutades 2016 med ytterligare ett bostadshus samt ett kontorshus vilket vilket erhöll Malmö Stads stadsbyggnadspris för hållbarhet ”Gröna Lansen” 2018.

I Vita Örns stora satsning i Limhamns Sjöstad med två hela kvarter har första kvarteret (Gjuteriet 23) färdigställts våren 2019 med 84 hyreslägenheter, en närbutik samt en restaurang. Sista kvarteret (Gjutformen 2) färdigställdes 2021 med ytterligare 191 hyreslägenheter, ett gym samt ett café.

Framtiden för Vita Örn

Vi vill fortsätta och utvecklas och ge malmöbor med önskemål om hyresrätt möjlighet att kunna bo i välplanerade och trevliga lägenheter med hög kvalitet i design, funktion och material vilket tidigare i stort sett varit förbehållet endast bostadsrätter. Detta dessutom klimatsmart och till en rimlig hyra!

De områden som är mest aktuella är bland annat Västra Hamnen och Limhamns Sjöstad där Malmö nu återknyter kontakten med havet som den hamnstad Malmö faktiskt är. Här skapas en helt nya stadsdelar med marina kvaliteter och trevliga innerstadskaraktärer där höga hållbarhetsmål som ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kan förverkligas. Detta ger mångfald det vill säga möjlighet till en mer blandad befolkning av unga människor i karriären, barnfamiljer och pensionärer med flera att gemensamt leva sina liv i samma områden. Möjligheter till oanade möten skapas och tillsammans ger detta en positiv utveckling för hela Malmö.