Vår miljöpolicy

Vita Örn AB vill med sina fastigheter vara ett föredöme för hållbart byggande och fastighetsförvaltande.

Våra befintliga fastigheter i centrala Malmö vid Möllevången har helrenoverats med bland annat energieffektiva varvtalsstyrda fjärrvärmeväxlare, nya energifönster, isolering av tak, byte till energilampor, sopsortering och frånluftsåtervinning. Åtgärderna maximerar dessa vackra sekelskiftesfastigheters miljöprestanda och övriga hållbarheter och gör dem moderna i ytterligare decennier.

Vita Örns egna nybyggnadsproduktioner genomförs även de med mycket höga hållbarhetsmål. Fastigheterna Klyvaren 1 och 4 i Västra Hamnen är Europas första klimatkompenserade bostadsfastighet med koldioxidsmart byggande där den sammanlagda belastningen vid uppförandet och drift är i stort sett koldioxidneutral och färdigställdes 2012. Energiförbrukning är ca 24 kWh/kvm/år. Därefter har bolaget ytterligare utvecklat sitt hållbarhetsmål genom uppförandet av Klyvaren 3 vilken erhöll Malmö Stads stadsbyggnadspris för hållbarhet ”Gröna Lansen” 2018.

Våren 2019 färdigställdes Kv Gjuteriet 23 vilket har fört hållbarhetsmålen ytterligare framåt med en beräknad förbrukning på 18 kWh/kvm/år och fastigheten erhöll stadsbyggnadspriset ”Gröna Lansen” 2019.

Vårt senaste projekt Kv Gjutformen 2 färdigställdes 2021 lika höga hållbarhetskrav där Vita Örn även utvecklar sitt ”Mobility management” med stimulering till hållbart resande i form av egna hyrbilar, lånecyklar och live busstider i varje trappuppgång tillsammans med kontinuerlig info till hyresgäster.