Historik och ägarförhållanden

Det ursprungliga bolaget bildades i början 1900-talet av Anders Göransson, byggmästare i Malmö. Vid hans tidiga bortgång 1924 övertog sonen Esbjörn Göransson verksamheten.

Under 40-, 50-, och 60-talen var Esbjörn Göransson, tillsammans med antal andra privata byggherrar, med och byggde upp allmännyttan i Malmö. Det var en omvälvande tid då många nya och revolutionerande byggmetoder och boendestandarder infördes. Esbjörn Göransson är bland annat känd för att ha infört helsvetsade rostfria diskbänkar (”Svenska monografier, Malmö, 1946”). Detta nya var en direkt influens från Amerika.

Andra nyheter som infördes under den här tiden var ”pivotfönster” (Sigfrid Persson) vilket gjorde att man kunde putsa fönstren stående inne! Bland andra samtida privata byggherrar kan nämnas Hugo Åberg och Wilhelm Engfelt, alla brödrar i Siriusorden, en frimurarloge populär bland byggmästare.

Esbjörn Göransson gick bort 1979, och bolaget förvaltades under en period av EG dödsbo och familjen Göransson.

Vita Örn nystartades 1998 av Joakim Feldt, barnbarnsbarn till Anders Göransson, och har sedan dess profilerat sig på långsiktig fastighetsförvaltning av befintliga fastigheter och miljösmart nyproduktion där upprustning med god boendemiljö hör ihop med en god ekonomi. Bolaget har under många år värnat om hyresrätten och sina hyresgäster vilket också anses vara bolagets framtid.