Gröna tak på kvarteret Gjuteriet

14 november, 2018

Att få se vårt kvarter Gjuteriet i Limhamns Sjöstad växa fram och bli verklighet är oerhört roligt. En milstolpe i detta är att våra gröna tak nu är på plats.

Förutom att sedumtak är fina att titta på så fyller de faktiskt miljösmarta funktioner som bland annat förbättrad isolering och att det binder föroreningar i luften och tar hand om regnvatten.

Gröna tak är något vi på Vita Örn har använt oss av även i våra andra fastigheter, bland annat Klyvaren 3 som i september vann miljöpriset Gröna Lansen på Stadsbyggandets dag som anordnades av Malmö Stad.

Läs mer om Gjuteriet på 
gjuteriet.vitaorn.se