Förskolan ”Lilla Jag”

18 maj, 2014

Den 1/5 slog dörrarna upp för förskolan Lilla Jag i Vita Örns lokaler i Västra Hamnen. Denna privata förskola kommer att ha maximalt 30 barn i två avdelningar med hög personaltäthet och vegistarisk inriktning på köket vars mat lagas från grunden och självklart på förskolan. Förskolan har tidigare en filial i Ystad. Vita Örn önskar dem välkomna till Västra Hamnen och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.