Vita Örn går i täten för en bättre miljö.

10 maj, 2010

Vi har ansökt om tilldelning av ”Statligt stöd för hållbar stadsutveckling”. Stödet utbetalas till de projekt som bäst uppfyller de syften med hållbar stadsutveckling som stimulansbidraget avser och delades förra året ut till Stockholms stad, Malmö stad samt Umeå. Det gäller både större områden men även ner till kvartersnivå. I ansökan beskriver vi våra ambitioner att både bygga och driva det planerade bostadshuset på Kv Klyvaren, Västra Hamnen i Malmö, helt utan att belasta miljön med ytterligare koldioxid.