Vår färgglada fastighet Klyvaren 1 i Västra Hamnen är också grön!

2 juni, 2015

Fastigheten har nu varit i drift i snart 3 år. Uppföljningen av våra ambitionsnivåer via Miljöbyggprogram SYD (ett samarbete mellan byggherrar och Lunds Kommun, Malmö Kommun samt Lunds Universitet) visar nu att vi överträffar våra miljömål och erhåller faktiskt, som enda fastighet i Västra Hamnen hitintills, A i samtliga kärnområden sedan jan 2015.