Här är din ko!

11 december, 2019

I år har vi valt att som julgåva till er hyresgäster köpa en ko till varje fastighet. Dessa kor kommer via Barnmissionen delas ut till familjer med stort behov. En ko är en tillgång som ger avkastning genom både mjölk och kalvar att sälja vilket ger möjligheter till skolgång för deras barn samt andra förnödenheter och mediciner vilket förändrar en familjs hela livssituation.