Vita Örn först ut i Wästbyggs nya hållbarhetsfond.

22 december, 2016

Wästbygg inrättade tidigare i år en fond för hållbar utveckling som ska finansiera innovativa förslag från medarbetare och samarbetspartners inom hållbarhetsområdet. Syftet är att utveckla produkter och tekniska lösningar som ytterligare främjar ett hållbart byggande.

Medel har nu beviljats till ett första projekt, ett avancerat luftvärmesystem för ca 250 lägenheter i Limhamn i Malmö som fastighetsbolaget Vita Örn och Wästbygg har tecknat ett samverkansavtal kring. Idén kommer från Vita Örn, som tidigare testat funktionen i liten skala.

– Tanken är att placera såväl värme- och ventilationsutrustning som kylanläggningar i källaren. Värmesystemet kommer att använda hela källarens grundvattenvärmda golvyta som uppvärmning av luften innan den når värmepumpen. Vidare utnyttjas restvärmen i frånluften från ventilationen samt all värme från verksamheternas kylsystem. Även värmen från de cirka 170 bilarna i garaget kommer att återanvändas. Målet är att skapa ett uppvärmningssystem som i princip är koldioxidneutralt då el till systemet kommer från vindkraft. Det känns oerhört positivt att Wästbygg tror på idén och vill vara med och vidareutveckla den, förklarar Joakim Feldt, vd på Vita Örn.

150 000 kronor ur fonden har beviljats till att arbeta vidare med beräkningar av vilka luftflöden som krävs och om det är möjligt att implementera lösningen i ett bostadskvarter av den här omfattningen.

– Det här är ett mycket intressant första projekt för vår hållbarhetsfond och det ligger väl i linje med de interna riktlinjer som finns för hur den ska användas. Vita Örn har, liksom vi själva, ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och vi ser fram emot att tillsammans arbeta vidare med förslaget, säger Håkan Fihnn, regionchef Syd på Wästbygg.

Arbetet fortsätter under hösten parallellt med projekteringen för hela området. Byggstart för de ca 250 lägenheterna är planerad till början av 2017.