Företaget Vita Örn – Vita Örn

Företaget Vita Örn

Vita Örn är ett väletablerat traditionellt fastighetsbolag med anor från 1945.

Dottersonen till grundaren Esbjörn Göransson för nu bolaget in i 2000-talet med pietetsfulla renoveringar av det äldre beståndet och miljösmart nybyggande.