Aktuellt – Vita Örn
01 Februari 2017

Byggstart närmar sig!

Bygglovet är nu klart för första etappen i Vita Örns stora satsning på hyreslägenheter i Limhamns Läge. Projektet tar nu fart och planerad start för markarbeten är under försommaren 2017. Med denna etapp kommer tre fastigheter (varav en med hela 10 våningar) och totalt 84 hyreslägenheter samt två lokaler att färdigställas under början av 2019. Uthyrningen kommer att starta våren 2018.

Som i tidigare projekt är Vita Örns hållbarhetsmål höga med bla låg energiförbrukning och möjlighet till mer bilfritt boende iom stor cykelpool samt hyrbilspool inom fastigheten. Det finns också busstidtabeller i realtid inom kvarteren samt information om cykelvägar och samarbete med cykelaffär för lägre pris på inköp och service.

Arkitekt är Fojab och entreprenör Wästbygg i ett samverkansavtal.

 

Vita Örn först ut i Wästbyggs nya hållbarhetsfond.

22 December 2016

Vita Örn först ut i Wästbyggs nya hållbarhetsfond.

Wästbygg inrättade tidigare i år en fond för hållbar utveckling som ska finansiera innovativa förslag från medarbetare och samarbetspartners inom hållbarhetsområdet. Syftet är att utveckla produkter och tekniska lösningar som ytterligare främjar ett hållbart byggande. Medel har nu beviljats till ett första projekt, ett avancerat luftvärmesystem för ca 250 lägenheter i Limhamn i Malmö som fastighetsbolaget Vita Örn och Wästbygg har tecknat ett samverkansavtal kring. Idén kommer från Vita Örn, som tidigare testat funktionen i liten skala.

– Tanken är att placera såväl värme- och ventilationsutrustning som kylanläggningar i källaren. Värmesystemet kommer att använda hela källarens grundvattenvärmda golvyta som uppvärmning av luften innan den når värmepumpen. Vidare utnyttjas restvärmen i frånluften från ventilationen samt all värme från verksamheternas kylsystem. Även värmen från de cirka 170 bilarna i garaget kommer att återanvändas. Målet är att skapa ett uppvärmningssystem som i princip är koldioxidneutralt då el till systemet kommer från vindkraft. Det känns oerhört positivt att Wästbygg tror på idén och vill vara med och vidareutveckla den, förklarar Joakim Feldt, vd på Vita Örn.

150 000 kronor ur fonden har beviljats till att arbeta vidare med beräkningar av vilka luftflöden som krävs och om det är möjligt att implementera lösningen i ett bostadskvarter av den här omfattningen.

– Det här är ett mycket intressant första projekt för vår hållbarhetsfond och det ligger väl i linje med de interna riktlinjer som finns för hur den ska användas. Vita Örn har, liksom vi själva, ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor och vi ser fram emot att tillsammans arbeta vidare med förslaget, säger Håkan Fihnn, regionchef Syd på Wästbygg.

Arbetet fortsätter under hösten parallellt med projekteringen för hela området. Byggstart för de ca 250 lägenheterna är planerad till början av 2017.

 

 

Bilder från en härlig invigning.

31 Maj 2016

Nu är det strax dags!

02 Maj 2016

Invigningen den 3/5 av Vita Örns senaste byggnader med en konstverkstrilogi i brons.

 

I morgon det äntligen dags att inviga de sista husen i Kvarteret Klyvaren, Västra Hamnen. Tillsammans med hedersgäster som Folke Bernadottes son, artister, politiker och tjänstemän och många andra verksamma i Malmö blir det en sprakande invigning med bla modererade samtal om Västra Hamnens utveckling och en specialskriven pjäs ”Kungarna” med musik ur Tolvskillingsoperan.

Både hyreshus och lokaler är fullt uthyrda så när som två lokaler om 445 kvm och 245 kvm.

Invigningen är endast för inbjudna men för de som vill kan man se en kortege där Bertil Bernadotte anländer med sin fru Gill eskorterade av Malmöhusgardet och Kronprinsens husarer kl 14,15 längs Einar Hansens Esplanad i Västra Hamnen.

 

Vita Örn i ny storaffär i Malmö

02 December 2015

KV GJUTERIET

Som en del av ett omfattande nybyggnationsprojekt har Vita Örn AB träffat överenskommelse med Klövern AB om förvärv av ett bolag med en möjlig byggrätt om ca 28 000 kvm på kustnära mark i Limhamn, Malmö. Vita Örn och Klövern har i och med förvärvet inlett ett samarbete som innebär att Vita Örn kommer att producera, äga och förvalta 225 hyresbostäder, färdiga för inflyttning år 2019. Det sammanlagda värdet på projektet uppgår till närmare en miljard kronor.

Vita Örn är ett fastighetsbolag i Malmö som specialiserat sig på långsiktigt ägande och förvaltande av klimatneutrala hyresfastigheter. Från att förvärva och förädla befintliga hyresfastigheter har Vita Örn övergått till att expandera främst genom nyproduktion.

Det är mycket glädjande att kunna offentliggöra den här affären, som kommer att befästa Vita Örns position som en miljösmart och spännande aktör i Malmö. Särskilt roligt är samarbetet med Klövern och möjligheten att i ett helt område, som de två kvarteren utgör, utveckla våra hållbarhetsmål ytterligare tillsammans med god arkitektur, säger Joakim Feldt, projektchef.

För planeringen och genomförandet av affären har Foyen Advokatfirma i Malmö samt MAQS i Stockholm anlitats. LINK arkitektur har anlitats för projekteringen.

 För mer information kontakta: Joakim Feldt, Vita Örn

+46 708 995959, joakim.feldt@vitaorn.se

Äntligen byggstart

02 Juni 2015

Okt 2015.

Vita Örn färdigställer nu Kvarteret Klyvaren i Västra Hamnen med ytterligare ett bostadshus men även Vita Örns första renodlade kontorshus. Entreprenör denna gång är Veidekke och planerad inflytt är 1/4 2016. Uthyrning av lägenheterna påbörjas vintern 2015. Se gärna vår projektsida http://klyvaren.vitaorn.se

Vår färgglada fastighet Klyvaren 1 i Västra Hamnen är också grön!

02 Juni 2015

Fastigheten har nu varit i drift i snart 3 år. Uppföljningen av våra ambitionsnivåer via Miljöbyggprogram SYD (ett samarbete mellan byggherrar och Lunds Kommun, Malmö Kommun samt Lunds Universitet) visar nu att vi överträffar våra miljömål och erhåller faktiskt, som enda fastighet i Västra Hamnen hitintills, A i samtliga kärnområden sedan jan 2015.

Förskolan ”Lilla Jag”

18 Maj 2014

Den 1/5 slog dörrarna upp för förskolan Lilla Jag i Vita Örns lokaler i Västra Hamnen. Denna privata förskola kommer att ha maximalt 30 barn i två avdelningar med hög personaltäthet och vegistarisk inriktning på köket vars mat lagas från grunden och självklart på förskolan. Förskolan har tidigare en filial i Ystad. Vita Örn önskar dem välkomna till Västra Hamnen och ser fram emot ett långt och framgångsrikt samarbete.

Bilpool

18 Maj 2014

Har ni provat på vår bilpool? För er hyresgäster som är anslutna till Vita Örns APTUS-system med taggar och bokningssystem (för närvarande endast Kv Klyvaren) har ni sedan något år tillbaka möjlighet att låna en miljöbil mot självkostnadspris.

Är ni intresserade? Läs mer om det här: För hyresgästen/bokning.

Monster Bar & Steakhouse väl värt ett besök!

18 November 2013

Vår nya hyresgäst Monster Bar & Steakhouse har nu varit i gång snart ett halvår  i vår fastighet på Einar Hansens Esplanad i Västra Hamnen.  För dig som ännu inte besökt Monster kan vi varmt rekommendera ett besök.

För mer information se: http://www.monstersteakhouse.se/index.html

Lediga objekt

Just nu kan du intresseanmäla dig till följande lediga objekt:

Lägenheter: inga just nu
Lokaler: inga just nu
Garageplatser: inga just nu